Skip to main content

Általános Szerződési Feltételek

Hidasi Lajos egyéni vállalkozó által üzemeltetett webáruház Általános Szerződési Feltételei

FOGALMAK:
Eladó: Hidasi Lajos egyéni vállalkozó
Megrendelő: Hidasi Lajos egyéni vállalkozó által üzemeltetett weboldalon leadott rendelés alapján az élelmiszeripari termék, vagy egyéb kiegészítő vevője.
Weboldal: Hidasi Lajos egyéni vállalkozó által üzemeltetett https://edeseletcukraszat.hu elérési cím alatt található webáruház.
Onlinebolt: Az Eladó által üzemeltetett online értékesítési platform (Hidasi Lajos egyéni vállalkozó online bolt)
Termék(ek): A Weboldalon található élelmiszeripari termékek és kiegészítők.
Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
Kormányrendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet

Üzemeltetői (eladói) adatok ismertetése
Név: Hidasi Lajos egyéni vállalkozó
Székhely: 2120 Dunakeszi, Garas utca 16.
Adószám: 60855198-1-33
E-mail elérhetőség: info@edeseletcukraszat.hu
Telefonszám: +36-30-851-41-74

Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya
1.1 A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között élelmiszeripari termék elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra, egyéb kiegészítő Termékek adásvételére terjed ki. A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései helyébe a felek külön megállapodása lép.
1.2 A Megrendelő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett online bolt a Megrendelő által a Weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Megrendelő által megrendelt típusú és mennyiségű élelmiszeripari termék elkészítését. Az Eladó a Weboldalon egyéb kiegészítőket is felkínál megvételre a Megrendelőnek.
A megvásárolható Termékek bemutatása és megrendelése
2.1 Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.
2.2 A Megrendelő az online felületen a regisztráció, vagy megrendelési űrlap kitöltése, után tudja a Termékeket megrendelni, a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni (50% előleg minden esetben szükséges, ezt banki átutalással lehet teljesíteni).
2.3 A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.
2.4 Amennyiben a Megrendelő által megvásárolni kívánt Termék az Eladó saját készletéből vagy egyéb forrásból beszerezhető vagy elkészíthető úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Megrendelő által megvásárolni kívánt Terméket, úgy az Eladót e tekintetben felelősség nem terheli.
2.5 Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.
2.6. Az online megrendelés során lehetőség van egyedi igények teljesítésére is, de ehhez minden esetben szükséges telefonon konzultáció lefolytatása.
2.7. Az online megrendelés „Megjegyzés” rovatában Eladó nem tud fogadni egyedi vagy plusz igényeket, ezért ezek elmaradásából, felelősség nem terheli az Eladót.
A szerződés létrejötte
Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a „kosárba”, „fizetés” gombok, és a regisztrált felhasználóként történő bejelentkezést követően a „megrendelem” gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.
Az árajánlat és a szolgáltatás díja
3.1 A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes ismertető oldalon feltüntetett vételár.
A megbízástól való elállás
4.1 A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő a Kormányrendelet 5. § c) szerint a szerződéstől való elállásra élelmiszeripari termék vonatkozásában nem jogosult.
4.2 Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Megrendelőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.
4.3 A Megrendelő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag – minimum 48 órával – a Termék(ek) átvételét megelőzően gyakorolhatja. Ezen belüli időpont esetén nem áll módunkban az előleg összegét visszatéríteni.
A megbízás teljesítése és a fizetés
5.1 A megrendelt Terméket a Megrendelő az Eladó Weboldalon kiválasztott értékesítési helyén veszi át, előre utalással, vagy utánvéttel (ez esetben is szükséges 50% átutalása a megrendelés után) egyenlíti ki annak ellenértékét.
5.2.Amennyiben a helyszínen Megrendelő nem tud készpénzben fizetni, Eladó a rendelést semmisnek veszi, újabb átvételre nincs lehetőség. Ez esetben Megrendelőnek újra kell leadni a rendelését az online felületen.
5.3 A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Megrendelő személyes átvételkor kapja meg.
6.1 Minőségi kifogás és szavatosság
Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre.
6.2 Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Megrendelő kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Megrendelő az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a Termék átvételétől számított 72 óráig jelezheti az Eladónak.
6.3 Az élelmiszeripari termék a Weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól a méret, kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathatnak (pl. gyümölcsös torták esetén szezonális gyümölcsök alkalmazása), amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.
6.4 Az Eladó kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmazhatnak. Az ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.
6.5 Az Eladó tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy az élelmiszeripari termékek glutént, szóját, tejet, cukrot tartalmaznak!
Kártérítési felelősség
7.1 Az Eladó kizárja felelősségét a tortához rendelt kiegészítő Termék hibás működéséből származó kár tekintetében. A termékfelelősségre vonatkozó szabályok alapján ezen esetekben a Megrendelő a kártérítési igényét közvetlenül az adott Termék gyártójával szemben érvényesítheti.
Adatvédelem
Az Eladó Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbítja.
Az élelmiszeripari termékek eltarthatósága
8.1 Az élelmiszeripari termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Megrendelő kötelezettsége.
8.2 Hűtött tárolás mellett (+4°C) az élelmiszeripari termékek az átvételt követő 36, 48, illetve 72 óráig biztonságosan eltarthatók, hozzáadott tartósítószert nem tartalmaznak.
Záró rendelkezések
9.1 A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
9.2 A Weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Megrendelő elfogadja ezen Szabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.